Szanowni Państwo! w dniu 10.11.2014 za zgodą NFZ Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień będzie nieczynny.

 

Ogłoszenia

Pomoc osobom uzależnionym i ich rodzinom, pomoc osobom doświadczającym przemocy oraz profilaktyka problemow z uzaleznieniami.

Uzależnienie od alkoholu, jest chorobą, która zaczyna się i rozwija podstępnie, bez świadomości zainteresowanej osoby. Polega na niekontrolowanym piciu napojów alkoholowych i może doprowadzić do przedwczesnej śmierci.

Uzależnienie od alkoholu traktowane jest przez nasz zespół terapeutyczny jako choroba niezawiniona, przewlekła, postępująca i śmiertelna, na której powstanie złożyły się czynniki fizyczne, psychiczne, duchowe i społeczne. Podchodzimy  z szacunkiem i zrozumieniem do osób, które cierpią na tę chorobę oraz do ich bliskich.
 Podstawowym celem terapii jest to, aby człowiek uwierzył, że jest w stanie powstrzymać się od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz, że ma w sobie potencjał do zmodyfikowania dotychczasowego stylu życia i dokonania korzystnych dla siebie zmian.


Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu
i Współuzależnienia

 

Ponieważ uzależnienie od alkoholu jest chorobą "demokratyczną", może zapaść na nią każdy, bez względu na płeć, wiek, poziom intelektualny, wykształcenie i uprawiany zawód. Każdemu też konieczna jest pomoc w powrocie do zdrowia. Podstawową formą leczenia jest psychoterapia uzależnienia, a sam proces terapeutyczny to praca zawierająca w sobie wiele różnorodnych działań, których efektem powinny być głębokie i trwałe zmiany. 

 

Profilaktyka

 


Przychodnia Terapii Uzależnień
Specjalistyczna terapia uzależnień – alkoholizm uszkadza cztery podstawowe sfery życia: fizyczną, psychiczną, społeczną i duchową. Aby powstrzymać rozwój uzależnienia konieczna jest abstynencja czyli zrezygnowanie z picia alkoholu pod jakąkolwiek postacią (wódki, wina, piwa itp.). Sama jednak abstynencja to zbyt mało. Aby skutecznie powstrzymać chorobę konieczne jest: uzdrowienie organizmu (nie tylko odtrucie lecz  i wyleczenie różnorodnych schorzeń), uzdrowienie psychiki  (radzenie sobie z emocjami, potrzebami, popędami) naprawienie kontaktów z innymi ludźmi i wzięcie odpowiedzialności za swoje zachowanie, odbudowanie sfery duchowej, szukanie odpowiedzi na pytania o sens życia, o wartości w oparciu o które należy żyć.